• Rada Ekonomiczna
  • Rada Duszpasterska
  • Parafialne Koło Caritas
  • Koła Różańcowe
  • Liturgiczna Służba Ołtarza