Skontaktuj się z naszą parafią lub odwiedź naszą kancelarię.

Adres parafii

Parafia pw. Św. Izydora Oracza w Smolanach

Smolany 16
16-515 Puńsk

Dane kontaktowe

87 516 13 38 – numer parafialny
505 201 346 – telefon ks. proboszcza

parafia.smolany@diecezja.elk.pl

Kancelaria parafialna

Po każdej Mszy Świętej.

Konto parafialne

PKO BP

65 1020 1332 0000 1802 0270 5515

Dziękujemy za wszystkie ofiary