Dom Rekolekcyjny Diecezji Ełckiej
w Smolanach
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

p.w. św. Izydora Oracza
Smolany 16; 16-515 Puńsk,
tel. (fax.) (0-87) 5161338, 505201346, 502390080
wnetrze
Modyfikacja Imieniny: Dzisiaj:
Dom Rekolekcyjny - Rekolekcje dla Młodzieży-Kronika
5-7 XII 2008 - rekolekcje dla młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich. Temat: Dar życia. Bóg Cię kocha - odkryj piękno daru życia.


24-27 I 2008r. - rekolekcje dla młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich
30 XI-2 XII 2007 - rekolekcje z warsztatami plastycznymi dla młodzieży szkolnej
26-28 X 2007 - rekolekcje dla młodzieży szkolnej


Oświadczenie uczestnika rekolekcji (format Word do druku)
Oświadczenie rodziców uczestników (format Word do druku)


 

gimnazjalnej i szkół średnich

Smolany 5 - 7 XII 2008 r.

  Jeśli chcesz mieć trochę czasu dla siebie, aby przemyśleć swoje sprawy,

pobyć w ciszy i zachwycić się Pięknem Boga - to zapraszamy Cię

do Domu Rekolekcyjnego Diecezji Ełckiej w Smolanach

na rekolekcje w dniach 5-7.12.2007r.

Temat:
Dar życia. Bóg Cię kocha - odkryj piękno daru życia.

Rozpoczęcie 5 grudnia (w piątek) godz. 1800 ,

Zakończenie 7 grudnia (w niedzielę) obiadem o godz. 1400

Koszt rekolekcji 70 zł.. (2 doby wyżywienie i nocleg).

Zabrać ze sobą Pismo św., obuwie na zmianę i śpiwór lub swoją bieliznę pościelową.

Oświadczenie uczestników i rodziców - (jeśli uczestnik nie ukończył 18 lat)

Posługujący na rekolekcjach

Ks. Wojciech Stokłosa i S. Maria Tomaszewska.

Kontakt i zapisy:

Ks. mgr Wojciech Stokłosa

Tel. i faks: 087 5161338, kom. 0509635221, 0502390080

Smolany 16, 16-515 Puńsk, email: DR.Smolany@diecezja.elk.pl,    www.smolany.diecezja.elk.pl

Dojazd:

Na "własną rękę" lub po uzgodnieniu z prowadzącymi

- możliwość dowozu z Sejn lub z Suwałk za przysłowiową ofiarę na paliwo.

Plakat do gabloty na ogłoszenia do wydruku w programie Word 2003.

 

wróć na początek strony  

***

OŚWIADCZENIE
(rodziców tej młodzieży, która nie ukończyła 18 roku  życia)

Zezwalam mojemu synowi (córce) ................................................................... na udział w rekolekcjach dla młodzieży szkolnej, trwających od ....................................... Zgadzam się, w wypadku nieprzestrzegania regulaminu na wykluczenie z rekolekcji i od tej pory odpowiedzialność za postępowanie mojego syna (mojej córki) biorę na siebie oraz zgadzam się na wcześniejszy i samodzielny powrót syna (córki) do domu.

W wyżej wymienionym przypadku oraz trudności zdrowotnych proszę o powiadomienie na numer telefonu : ……………...……..  dokładny adres: ................................................................
.................................                                                 .................................................
miejscowość, data                                                                       czytelny podpis

 wróć na początek strony

****

OŚWIADCZENIE
(uczestnika rekolekcji)

Ja, niżej podpisany, ......................................................... oświadczam, że podporządkuję się do wszystkich poleceń prowadzących rekolekcje oraz animatorów oraz regulaminom rekolekcji i funkcjonowania Domu Rekolekcyjnego Diecezji Ełckiej w Smolanach w dniach
.................................................. roku.

Zobowiązuję  się przede wszystkim do:
-      przestrzegania abstynencji alkoholowej, narkotykowej;
-      właściwego zachowania się w Domu Rekolekcyjnym i w jego otoczeniu;
-      przestrzegania kultury i właściwego zachowania się  - szczególnie w miejscach kultu.

Dyrektor Domu Rekolekcyjnego Diecezji Ełckiej i Prowadzący Rekolekcje są zwolnieni z odpowiedzialności  za ewentualne szkody wynikłe ze złamania powyższego oświadczenia przez uczestnika rekolekcji. Jednocześnie oświadczam, że za te ewentualne szkody biorę odpowiedzialność ja i moi rodzice oraz że zgadzam się, w wypadku nieprzestrzegania regulaminu na wykluczenie z rekolekcji oraz na wcześniejszy i samodzielny powrót do domu.

.................................                                                 .................................................
miejscowość, data                                                                       czytelny podpis
 
 
24-27 stycznia 2008r. - Rekolekcje dla młodzieży "Być uczniem Chrystusa

 

wróć na początek strony

 30 XI-2 XII 2007 - rekolekcje z warsztatami plastycznymi dla młodzieży szkolnej Temat: Zdumienie pięknem Boga.

 

wróć na początek strony


 

26-28 X 2007 - rekolekcje dla młodzieży szkolnej Temat: Boża Radość
wróć na początek strony

Ponadto w naszym Domu Rekolekcyjnym oferujemy: noclegi  (wolne pokoje) w pielgrzymkach, wycieczkach, w drodze do Wilna, noclegi wolne pokoje dla wycieczek, pielgrzymek, wczasowiczów po Suwalszczyźnie, Sejneńszczyźnie; noclegi na trasie Wilno, Sejny, Wigry, Augustów, Stańczyki, Smolniki, Studzieniczna, Suwałki, Puńsk.

     Strona powstała 14.07.2007r.
Copyright © 2007 by RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA p.w. św. Izydora Oracza w Smolanach