Dom Rekolekcyjny Diecezji Ełckiej
w Smolanach
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

p.w. św. Izydora Oracza
Smolany 16; 16-515 Puńsk,
tel. (fax.) (0-87) 5161338, 505201346, 502390080
wnetrze
Modyfikacja Imieniny: Dzisiaj:
Parafia - Duszpasterstwo - Parafialne Koło Caritas

Sprawozdanie z działalności PZC przy parafii za okres XI.2007-VIII.2008r.
Spotkanie opłatkowe Parafialnego Koła Caritas.
Ogłoszenie w sprawie kompletowania dokumentów ubiegających się o pomoc z programu PEAD 2008.


wróć na początek strony

Sprawozdanie z działalności PZC przy parafii p.w.  Św. Izydora Oracza w Smolanach za okres XI.2007-VIII.2008r.

1. Parafialny Zespół Caritas został powołany w dniu 05.10.2007r., a zatwierdzony przez J.E. Ks. Biskupa Jerzego Maura w dniu 8 listopada 2007r. liczy 7 osób.

               Przewodniczący- Ks. Proboszcz Wojciech Stokłosa

               Prezes- Dariusz Aponik

               Zastępca prezesa- Iwona Aponik

               Skarbnik- Zofia Orzechowska

               Sekretarz- Zofia Siemienkiewicz

               Członkowie- Barbara Daniłowicz i Barbara Dziemian

 

2. Działalność członków PZC skupia się przeważnie na niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym poprzez zakwalifikowanie osób do udzielenia tej pomocy i wydawania produktów żywnościowych począwszy od miesiąca lutego 2008r.

     Oto krótkie zestawienie:

Luty 2008; 126 osób;   wydano:     378 l mleka; 126 kg płatków kukurydzianych;

Marzec 2008; 143 osoby; wydano429 l mleka; 143 kg makaronu, 143 kg musli;

Kwiecień 2008; 148 osób wydano: 115,44kg dżemu; 740 l mleka, 24,75kg gulaszu;

Maj 2008; 151 osób wydano: 755 l mleka ; 95 kg mąki, 302 kg kaszy jęczmiennej;

Czerwiec 2008151 osób   wydano:  755 l mleka ; 302 kg cukru;

Lipiec 2008;     148 osób   wydano444 l mleka ; 296 kg mąki, 148 kg cukru;

Sierpień 2008;  148 osób   wydano296 kg cukru ;

 

Członkowie PZC pełnią dyżury 2-osobowe przez 3 dni po 1-2 godziny.

 

3. Członkowie PZC wzięli udział w 3 szkoleniach dla Parafialnych Zespołów Caritas (nie uczestniczyli w 1 szkoleniu).

 

4. Organizowane są spotkania PZC (na terenie Parafii), z których sporządzane są protokoły znajdujące się w dokumentacji PZC. Omawiane są sprawy bieżące oraz informacje z Caritas Diecezji Ełckiej.

 

5. Członkowie PZC wzięli udział w akcji rozprowadzania świec wigilijnych: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom oraz świec wielkanocnych w akcji Wielkanocne Dzieło Caritas.

 

6. W ramach wypoczynku letniego (Wakacje z Bogiem) dla dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych zakwalifikowano z naszej Parafii 5 osób na kolonie w Świętajnie k/Olecka w terminie 21.07.2008-27.07.2008. Pojechało troje dzieci, dwoje zrezygnowało z przyczyn osobistych i rodzinnych.

 

7. W ramach corocznej akcji Tornister pełen uśmiechu zakwalifikowano z naszej Parafii 8 dzieci z kl. I-III z rodzin najbardziej potrzebujących. Lista dzieci została wysłana do Caritas Diecezji Ełckiej dnia 07.08.2008r., a wyprawki odebrano 30.08.2008r.

 

8. Członkowie PZC uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Ks. Proboszcza wspólnie z innymi członkami Rady Parafialnej.

 

9. Ponadto członkowie PZC troszczą się o pogłębienie własnego życia religijnego poprzez uczestniczenie w Mszach Św. w świętach patronalnych; Święta Miłosierdzia Bożego; Służą pomocą osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym, mniejszości narodowej pochodzenia litewskiego i w miarę możliwości starają się realizować zadania statutowe.

Sekretarz PZC

Zofia Siemienkiewicz


wróć na początek strony

Ogłoszenie w sprawie kompletowania dokumentów ubiegających się o pomoc z programu PEAD 2008.

Z pomocy PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS  mogą korzystać osoby, u których dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza 420 zł. netto, a u osób samotnych 820 zł. netto. Dlatego też prosimy o dostarczenie niżej wymienionych dokumentów w celu założenia kartoteki:

1) Posiadający gospodarstwo rolne: zaświadczenie o dochodowości gospodarstwa z Urzędu Gminy.

2) Bezrobotni: zaświadczenie o statusie bezrobotnego i o pobieranym lub nie pobieranym zasiłku z Urzędu Pracy.

3) Pracujący: zaświadczenie o dochodach od pracodawcy.

4) Emeryci i Renciści: odcinek renty lub emerytury.

5) Pobierający zasiłek rodzinny lub alimentacyjny: decyzja o zasiłku rodzinnym lub alimentacyjnym.

   WSZYSCY - zaświadczenie z Opieki Społecznej o korzystaniu z pomocy lub nie korzystaniu z uwzględnieniem wszystkich domowników.  Przy składaniu dokumentów potrzebne są dane do kartoteki PZC: PESEL głowy rodziny, adres, telefon, imiona i nazwiska domowników ich stopień pokrewieństwa i rok urodzenia, miejsce pracy lub nauki.

Termin złożenia powyższych dokumentów u ks. Proboszcza lub u członków Parafialnego Zespołu Caritas do 15 lutego 2008 r. W przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie pomoc nie będzie udzielana.

Wzór na obliczenie dochodu miesięcznego na jedną osobę w rodzinie - D1os.:

D1os = [(158,17 x Lhap) + R + E + Zr + Zb + ZOS + Za] : Los

Lhap - Liczba hektarów przeliczeniowych gospodarstwa; R- wysokość renty; E- wysokość emerytury; Zrwysokość zasiłku rodzinnego; Zb - wysokość zasiłku dla bezrobotnych; ZOS - wysokość zasiłku z opieki społecznej; Za - wysokość zasiłku alimentacyjnego; Los - liczba domowników

 wróć na początek strony

Ponadto w naszym Domu Rekolekcyjnym oferujemy: noclegi  (wolne pokoje) w pielgrzymkach, wycieczkach, w drodze do Wilna, noclegi wolne pokoje dla wycieczek, pielgrzymek, wczasowiczów po Suwalszczyźnie, Sejneńszczyźnie; noclegi na trasie Wilno, Sejny, Wigry, Augustów, Stańczyki, Smolniki, Studzieniczna, Suwałki, Puńsk.

     Strona powstała 14.07.2007r.
Copyright © 2007 by RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA p.w. św. Izydora Oracza w Smolanach