Dom Rekolekcyjny Diecezji Ełckiej
w Smolanach
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

p.w. św. Izydora Oracza
Smolany 16; 16-515 Puńsk,
tel. (fax.) (0-87) 5161338, 505201346, 502390080
wnetrze
Modyfikacja Imieniny: Dzisiaj:
Parafia - z życia parafii

Najnowsza galeria wydarzeń 2008 - 2009 rok.

 

AKT  ODDANIA  PARAFII  MATCE  BOŻEJ

/ na Nowy Rok 2009/


Bądź pozdrowiona Maryjo, Córko Boga Ojca;

Bądź pozdrowiona Maryjo, Matko Syna Bożego;

Bądź pozdrowiona Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego;

Bądź pozdrowiona Maryjo, Przybytku całej Trójcy Przenajświętszej;

Bądź pozdrowiona Maryjo, Pani moja, dobra Matko, Królowo serca mego i życia mego, słodyczy i nadziejo jedyna po Jezusie, serce moje, duszo moja.

Cały należę do Ciebie i wszystko moje jest Twoim. Dziewico błogosławiona ponad wszystkie stworzenia, proszę, niech dziś Twoja dusza będzie we mnie, ażebym mógł wychwalać Pana, niech Twój duch będzie we mnie, ażebym mógł rozradować się w Bogu.

Panno wierna, wyciśnij na mym sercu znak miłości, ażebym przez Ciebie i w Tobie odnalazł wierność memu Bogu. Matko błogosławiona! Zechciej mnie łaskawie zaliczyć do grona tych, których jak dzieci kochasz, pouczasz, karmisz, którymi kierujesz i których wspierasz. Pani Nieba! Nie pozwól, by było we mnie cokolwiek, co by nie należało da Ciebie, bowiem już wyrzekłem się wszystkiego.

Córko Króla Królów, której chwała jest w głębokościach, spraw, bym dla miłości Twojej nie rozpraszał się na rzeczy widzialne i przemijające, lecz bym w mym wnętrzu zajął się poszukiwaniem Boga, który jest moją radością, moim skarbem, honorem, chwałą i odpocznieniem.

Bogurodzico Dziewico,
Najświętsza Maryjo Częstochowska i Szyłowiecka,
Królowo Pokoju.

Oto my – duszpasterze i wierni parafii Smolany dzisiaj na progu Nowego Roku 2009 wspominając dni Twoich nawiedzin w cudownych Twych Obrazach pragniemy na nowo osobiście oddać się Twojej Macierzyńskiej Niewoli.

Oddajemy Ci nasze rodziny i całą wspólnotę parafialną, dom rekolekcyjny i wszystkich, którzy tam będą przebywać. Ofiarujemy Ci Matko całą naszą przeszłość i wszystko co w niej było dobrego.

Oddajemy Ci Maryjo całą społeczność języka litewskiego i polskiego, aby dawała świadectwo jedności i pokoju oraz wzajemnej współpracy jako dzieci Boże umiłowane jednej Matki Bożej i Ojca Niebieskiego.

Oddajemy Ci Maryjo nasze dzieci, przyrzekając strzec ich przed bezbożnictwem i wychowywać w duchu wiary dla Boga i Kościoła.

Oddajemy młodzież męską i żeńską, aby odwracała się od fałszu, a żyła w przyjaźni z Chrystusem. Z Nim szła przez swoje życie szlachetnie i po Bożemu w mocy darów Ducha Świętego.

Ofiarujemy Ci tych, którzy przygotowują się do założenia rodziny katolickiej, aby po chrześcijańsku spędzili czas narzeczeństwa, a w małżeństwie kierowali się prawem Bożym.

Oddajemy Ci Matko małżonków i rodziców naszej parafii. Oni przyrzekają naśladować Twoją Najświętszą Rodzinę, być sobie wiernymi, szanować prawo Boże, stać na straży życia i po chrześcijańsku wychować dzieci.

Wspieraj rodziny, które każdego dnia wspólnie zanoszą do Ciebie modlitwę różańcową, gdyż one są Twoją szczególną własnością.

Ofiarujemy Ci Pani i Matko Bolesna wszystkich chorych i cierpiących prosząc dla nich o ulgę i pomoc, o umiejętność łączenia swoich dolegliwości z cierpieniami zbawczymi Chrystusa.

Matko nasza, niech wszyscy w podeszłym wieku i upracowani pozostają na zawsze w Twoich opiekuńczych dłoniach.

Niech będą Twoimi pomocnikami przez gorliwą modlitwę zanoszoną do Boga bez przerwy, w dzień i noce bezsenne, za grzeszników zatwardziałych i o pokój na świecie.

Oddajemy Ci Królowo Polski wszystkich nauczycieli i wychowawców pracujących w naszej parafii i gdziekolwiek uczących nasze dzieci, by w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za umysły i serca powierzonych im dzieci i młodzieży umieli wszczepiać prawdę zamiast fałszu, prawość i dobroć zamiast nienawiści, by szanowali obecność Boga w sercach wychowanków, by zawsze byli wzorem prawości charakteru i służby prawdziwemu dobru ludzkości.

Cudowna Lekarko, oddajemy Ci wszystkich pracowników służby zdrowia, u których szukamy pomocy w ratowaniu naszego życia i zdrowia, by stali wiernie na straży życia, a zwłaszcza życia nienarodzonych. Ucz ich cierpliwości i wyrozumiałości dla chorych, dodawaj sił i wypraszaj hojną nagrodę za codzienne trudy.

Poświęcamy Ci wszystkie wysiłki rolników i leśników, pracowników służb mundurowych i cywilnych, ludzi pracy umysłowej i fizycznej, w biurach, w warsztatach, w fabrykach, gdziekolwiek oni żyją i pracują, aby ich praca służyła chwale Bożej i godnemu życiu.

W Twoje macierzyńskie dłonie oddajemy tutejsze siostry zakonne, duchowieństwo, które trudzi się teraz i będzie się trudzić w przyszłości na niwie Pańskiej, zawierzamy Ci powołanych do zakonów męskich i żeńskich oraz tych, których Bóg jeszcze kiedyś powoła z naszej parafii do stanu duchownego lub zakonnego.

Oddajemy Tobie, o Matko na zawsze wszystkich współpracujących z duszpasterzami, Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii świętej, członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej, członków Parafialnego Koła Caritas, którzy wzięli współodpowiedzialność za całą parafię. Ty Maryjo ich wzmocnij w wiernym służeniu Bogu, Kościołowi i ludziom.

Od dzisiaj Maryjo, nasza parafia staje się jeszcze bardziej Twoją własnością i ufa Twojej opiece Matko Kościoła, Królowo Nasza i Królowo pokoju. Amen.

 
 

wróć na początek strony

Ponadto w naszym Domu Rekolekcyjnym oferujemy: noclegi  (wolne pokoje) w pielgrzymkach, wycieczkach, w drodze do Wilna, noclegi wolne pokoje dla wycieczek, pielgrzymek, wczasowiczów po Suwalszczyźnie, Sejneńszczyźnie; noclegi na trasie Wilno, Sejny, Wigry, Augustów, Stańczyki, Smolniki, Studzieniczna, Suwałki, Puńsk.

     Strona powstała 14.07.2007r.
Copyright © 2007 by RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA p.w. św. Izydora Oracza w Smolanach